Конвертор за дати с кирилски букви


 

Източници: Салтыкова, Александра. Церковнославянская азбука, 2003; Old Church Slavonic by https://www.omniglot.com