Публикации по проект

“Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)”

 1. Zagorov, Vasil. Budapest and Bulgarian revival book publishing. – В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. 2016, Т. 4, с. 23-29. ISSN 2367-7988 /Article/
 2. Zagorov, Vasil, Encheva, Marina. Digitalization of the repertoire of books from the bulgarian revival (1801–1878). – In: ICERI2017 Proceedings. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, 2017. pp. 3545-3548. ISSN 2340-1095. DOI: 10.21125/iceri.2017.0961 /Article
 3. Загоров, Васил, Муканова, Поли. Молитвенный крiнъ (1806) – едно пътуване през библиографиите. – В: Общество на знанието и хуманизмът на ХХI век. XV национална научна конференция с международно участие. София, 2018, с. 669-675. ISSN 1314-7099. /Резюме/
 4. Zagorov, Vasil. The Bulgarian book – historical routes and scientific directions. – In: Lingua Franca – The history of the book in translation [online]. 2018, issue 4. [accessed 8.07.2020]. https://www.sharpweb.org/linguafranca/wp-content/uploads/2018/06/Bulgaria.pdf 
 5. Zagorov, Vasil. The Bulgarian 19th-Century Book as a Crossroads of Professional Literary Practices. – In: Quaerendo. 2018, vol. 49, issue 1, pp. 36-48. ISSN: 0014-9527. DOI https://doi.org/10.1163/15700690-12341429.  Available here  /Abstract/.
 6. Загоров, Васил. Интелектуални посегателства в българското книгоиздаване през XIX век. – В: Интелектуалната собственост и дигиталните хора. София, 2019, с. 133-143. ISBN 978-619-185-378-6  /Article/
 7. Encheva, Marina, Mukanova, Polly, Borisova, Marchela, Naydenova, Silvia. New Forms of Literacy and Transformation of Reading Practices in Bulgaria. – In: International Information & Library Review. 2019, vol. 53, issue 3, pp. 275-283. DOI 10.1080/10572317.2019.1629746 Available here /Article
 8. Zagorov, Vasil. Bibliography of the Bulgarian revival (1801-1878) and information retrieval system technologies. – In: EDULEARN19 Proceedings. 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, 2019. pp. 2985-2989. ISSN: 2340-1117. DOI: 10.21125/edulearn.2019.0800. /Abstract
 9. Zagorov, Vasil. Vienna and Bulgarian revival book publishing. – В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. 2019, Т. 7, с. 23-30. ISSN 2367-7988 /Abstract/
 10. Янчева, Гергана. BgKnigopis @ социалните мрежи – #уеб социализация на научен проект „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“. – В: Общество на знанието и хуманизмът на ХХI век. ХVII национална научна конференция с международно участие. София, 2019, с. 792-803. ISSN 2683-0094. /Article
 11. Mukanova, Polly. (2019) Libraries And Mystifications: A New Bibliographical Approach To The First Printed Book In Bulgarian. – In: ICERI2019 Proceedings. 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, 2019. pp.8349-8353. ISSN 2340-1095. DOI: 10.21125/iceri.2019.1984 /Abstract
 12. Zlatkova, Plamena, Angelova, Gabriela. The Bulgarian libraries and their experience in digitizing rare books and special collections. – In: ICERI2019 Proceedings. 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, 2019. pp. 3864-3871. ISSN 2340-1095. DOI 10.21125/iceri.2019.0980 /Abstract
 13. Encheva, Marina, Krüger, Nicole, Zagorov, Vasil, Zlatkova, Plamena, Angelova, Gabriela. Digitalisierungsprojekt Bulgarische Wiedergeburts-Bibliographie in Sofia / Bulgarien. – In: Bibliothek Forshung und Praxis. 2020. Available here;   /Article_Encheva et al_Preprint_BFP_2020/
 14. Zagorov, Vasil, Encheva, Marina. Digitalization of the Repertoire of Books from the Bulgarian Revival (1801-1878) – on the Tracks of a Scientific Project. – In: Digital Library Perspectives. 2020. In Print. /Abstract/