Помощ за работа с информационно-търсеща система „Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“

Към момента на стартиране информационно-търсещата система съдържа 2050 библиографски записа. Системата има опции за заявки в режим просто и разширено търсене. Резултатите от всяко конкретно търсене може да се стесняват допълнително с набор от филтри, които покриват всички елементи на стандарта за библиографско описание. При просто търсене въвеждането на ключовите думи може да се осъществи по три начина. При набирането на ключова дума или фраза без ограничение (свободен текст) системата търси всички съответствия и ги приоритизира и подрежда в зависимост от логиката на използвания инструмент Elastic Search. Настройката помага при издирването на записи, съдържащи морфеми, чието изписване не е нормирано в българския възрожденски книжовен език – църковна, черковна; свещен, священ и т.н. Изписването на собствените имена на авторите, преводачите и издателите са приравнени към меродавните форми в БД и са максимално пълни. Простото търсене без ограничители е подходящо и в случаите, в които потребителят не търси нещо конкретно, а тепърва иска да се запознае с най-широкия брой записи, отнасящи се до дадена тема, лице, топоним и т.н. При търсенето на ключова дума или фраза, ограничена с „кавички“ системата дава точно съответствие на заявеното от потребителя. При това положение всеки трябва да се увери, че въведената заявка е коректно изписана и отговаря на реално съществуваща книга. Третият вид просто търсене се състои от корен на дума и астерикс (*). То служи за откриването на думи с различни наставки и окончания за род, число, лице и време (църк* = църковен, църковна, църковни). Подобен подход към БД позволява да открием максимален брой записи по конкретна тема или за конкретно лице.

Сложното търсене се състои от неограничен брой полета за въвеждане на търсенето, които могат да се добавят и изтриват по желание на потребителя чрез бутоните „добави филтър“ и полето „изтрий филтъра“. Всяко поле за набиране дава опция за избор на елемент от библиографското описание, по който да се търси: основно заглавие, паралелно заглавие, език на паралелното заглавие, авторска отговорност, източник на авторската отговорност, брой томове, поредност на изданието, местоиздаване, издателство, печатница и т.н. Отделните полета имат булеви оператор „и“, чрез който може да се добавят още елементи към търсенето. Чрез сложното търсене може да се открие книга и по референтния ѝ номер в библиографските справочници на Балан [8], Погорелов [9], Стоянов [10] и каталога на Теодосиев [11]. При сложното търсене не е предвидено поле „година на издаване/отпечатване“, защото то е разработено като самостоятелен динамичен бутон (скала) за филтриране.

Резултатите след провеждане на търсенето могат да се използват под формата на списък или да се визуализират чрез географска информационна система. В режим списък броят на резултатите от търсенето и навигацията се показва в началото на списъка, който може да бъде настроен за визуализацията на 25, 50 и 100 резултата по желание на потребителя. Резултатите могат да бъдат сортирани по релевантност, азбучно, по име на автор или заглавие, по година на публикуване или обем – възходящо и низходящо. Същевременно филтрите: авторска отговорност, място на отпечатване, език и др. от дясната страна на резултатите предоставят библиометрична информация, която се изменя динамично в съответствие с получените резултати. При визуализацията чрез ГИС записите се подреждат по място на отпечатване – критерий, който е от изключително важно значение за динамичната в географски план българска възрожденска книга. В този режим системата има опции за увеличаване и намаляване на картата, което позволява мащабирането на резултатите [Докладвай!].